НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Март 2017
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Покана за Общо събрание 01.04.2017г.

 

                                                                 До               

                                                                                                     Председателите на РС на НССС                                                                 

                                                                      

                                         

                                              

П   О   К   А   Н   А

 

 

     

            На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 ал.4 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, Управителния съвет на сдружението свиква редовно Общо изборно събрание, което ще се проведе на 01 април 2017 г. /събота/ от 10.00 часа в гр. София, ул.”Пиротска” № 7, ет.2 – сградата на Съюза на юристите в България при следния дневен ред:

 

1.Обсъждане на промени в Устава на НССС.
2.Обсъждане броя на членовете на Управителен съвет.
3.Избор на нов Управителен съвет.
4.Избор на нов  Контролен съвет.
5.Избор на нов  Консултативен съвет.
6.Разни.

 

Регистрацията на делегатите ще започне в 9.00 часа.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, ще се счита редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение в офиса на Сдружението, както и на интернет страницата.

 

            Необходимо е да проведете събрание на РС за избиране на делегати, които ще представляват членовете на Вашата секция на общото събрание, като се съобразите с чл.11 от Устава на НССС, който определя, че „Върховен орган на сдружението е общото събрание на делегатите. То се състои от членове на сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции при квота 1 към 5”.

         

        За избраните делегати моля, да ни уведомите в срок до 22 март 2017 г. , като изпратите попълнени приложените формуляри на делегатите на адрес:

 

 

            София 1000, п.к. 961, за НССС,

 

            или на e-mail: nsss@abv.bg

 

            факс – 02 / 981 14 60

 

 

                                                                                                Председател на УС на НССС,     

 

                                                                                               Даниела Илиева

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

3
46
43806