НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Декември 2016
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016

 

Изх. № 160/17.10.2016г.

 

                                                             

                                                                         До

                                                                                                                                        Председателите на РС на НССС                                                        

                                                          

                                              

П   О   К   А   Н   А

 

            На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 ал.4 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, Управителният съвет на сдружението свиква редовно Общо отчетно – изборно  събрание, което ще се проведе на 19 ноември 2016г. /събота/ от 10.00 часа в гр. София, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, зала Тържествена /№15/ при следния дневен ред:

 

Отчет на УС за дейността на НССС за периода 01.11.2015г. до  30.10.2016г.
Отчет на КС.
Обсъждане и приемане на бюджет за 2017 год.
План за действие през 2017 год.
Избор на нов Управителен съвет,  Контролен съвет и Консултативен съвет.
Разни.

 

Регистрацията на делегатите ще започне в 9.00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, ще се счита редовно, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение в офиса на Сдружението, както и на интернет страницата.

            Необходимо е да проведете събрание на РС за избиране на делегати, които ще представляват членовете на Вашата секция на общото събрание, като се съобразите с чл.11 от Устава на НССС, който определя, че „Върховен орган на сдружението е общото събрание на делегатите. То се състои от членове на сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции при квота 1 към 5”.

           За избраните делегати моля, да ни уведомите в срок до 04 ноември 2016г., като изпратите попълнени приложените формуляри на делегатите на адрес:

 

            София 1000, п.к. 961, за НССС,

            или на e-mail: nsss@abv.bg

            факс – 02 / 981 14 60

                                                  

                               Председател на УС на НССС,/п/

 

                                                                                               Даниела Илиева

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

1
79
35315