НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Дейност на УС

СРЕЩА НА УС на НССС С КОЛЕГИ ОТ РС на НССС ПРИ ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

img_1047.jpg

На 02.04.2015 г.  УС на НССС в състав: Даниела Илиева – Председател, Анна Зоксимова – Заместник-председател и членовете: Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Евелина Аврамова и Светла Милушева посетиха РС на НССС при Окръжен съд и Районен съд - Благоевград. Срещата се състоя в сградата на съда.

Срещата с присъстващите колеги започна с представяне на УС на НССС от Илияна Попова – председател на регионалната секция и похвали колегите си, че вземат активно участие в много и различни мероприятия, организирани от съда.  Дори в скоро време можем да гледаме филм, който е сниман по повод едно такова мероприятие.

СРЕЩА НА УС НА НССС СЪС СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Няма изображение

На 31.03.2014 г. УС на НССС се срещна със съдебни служители и членове на НССС от съдилищата в градовете Бяла Слатина, Белоградчик, Кула, Видин и Враца, за дискутиране на въпроси свързани с работата на съдебния служител и работата на регионалните секции.

Жалба до ВАС чрез ВСС на 21.03.2014 г., с която се оспорва законосъобразността на Правилника за администрацията в съдилища

Няма изображение

Чрез
ВИСШ    СЪДЕБЕН    СЪВЕТ
До
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЖАЛБА

от
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ    НА
СЪДЕБНИТЕ    СЛУЖИТЕЛИ,
представлявано от Даниела Димитрова Илиева - Председател на управителния съвет
1000 София, п.к. 961; ул. Алабин №33, вх. А, ет. III, ст. 336
тел.: (+359 2) 9811460 e-mail: nsss@abv.bg

относно:
оспорване законосъобразността    на Правилник за администрацията в съдилищата, издаден от Висшия съдебен съвет (Приет от ВСС с протокол №51/18.12.2013г., допълнен с протокол №2/16.01.2014г. обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.)

Становище до г-жа Соня Найденова - представляващ ВСС

Няма изображение

 

 

ДО
Г- ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ

от Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители, относно Правилника за администрацията в съдилищата. 

Становище до Председателя на комисия по "Правни въпроси" и Председателя на комисия "Съдебна администрация" към ВСС

Няма изображение

До
Председателя на
Комисия по „Правни въпроси”

към Висшия съдебен съвет

г-жа Юлиана Колева

До
Председателя на
Комисия „Съдебна администрация”

към Висшия съдебен съвет

г-н Димитър Узунов

СТАНОВИЩЕ

от Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители относно проекта на ПАРОАВСАС