НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Обучения - Теми

Обучители към НССС

Няма изображение

 

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА – "Стресоустойчивост и управление на времето", "Работа на съдебния секретар".

ТЕОДОРА МАРИНКОВА – " Административни документи", "Ефективна комуникация", "Административно обслужване на граждани", "Етика и етично поведение", "Мотивация".

НАДКА СТЕФАНОВА – "Работа в екип".

ТАНЯ ДОБРЕВА – " Работа в екип", "Административно обслужване на граждани", "Граматика и протоколиране", "Съдебна администрация - отговорности, възможности и умения за професионална екипна работа, етични отношения в екипа, управление на конфликтите".

ВЕНКА ГУГОВА – "Процесът на призоваване".

КРАСИМИР ЧЕРНЕВ – "Обслужване на граждани", "Съдебна администрация - отговорности, възможности и умения за професионална екипна работа, етични отношения в екипа, управление на конфликтите".

РАБОТА В БЮРО “СЪДИМОСТ”

Няма изображение

 

Обучението Работа в бюро “съдимост” е предназначено за: Съдебни деловодители в бюро “Съдимост”, съдебни деловодители в наказателно деловодство, съдебни секретари.

Целта на обучението е да структурира познанията на съдебните служители за основните дейности в бюро “Съдимост”, както и да подпомогне обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ - ПЪРВО И ВТОРО НИВО

Няма изображение

 

Обучението е предназначено за съдебни служители и съдии, които биха желали да станат обучители, усъвършенстване на обучители, които не са посещавали такъв курс и за повишаване квалификацията на вече действащи обучители.

Програмата за Обучение на обучители е насочена към развиване на педагогическите умения на обучителите и е подходяща за обучителите както на съдебната администрация, така и на магистратите.

В Първо ниво се набляга на теорията за процеса на научаване при възрастните, аудио-визуални техники и планиране на обучителна програма. Всички участници правят презентация. Обучението е интерактивно с много обсъждания по групи и упражнения.

Второто ниво на обучението за обучители акцентира върху начинът, по който може да се правят обсъждания по групи, как да се изучават казуси, как да се работи с “трудни” участници. Всеки участник прави презентация, която се записва на видео и се обсъжда от обучителите и обучаващите се.

СТРЕСОУСТОЙЧИВОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Няма изображение

 

Обучението е предназначено за  съдебни служители от  специализираната и общата съдебни администрации.

Обучението е интерактивно. Разглежда причините за ежедневен стрес и предлага техники за намаляване и елиминиране на стреса. От решаващо значение за стреса е начинът, по който управляваме времето. Обучението помага на участниците да установят различни елементи, които водят до загуба на време и се обсъждат техники за подобряване неговото управление.

РАБОТА В ЕКИП

Няма изображение

 

Обучението е предназначено за съдебни екипи, в които участват: деловодители, съдебни секретари и съдии; съдебни секретари и деловодители; призовкари и деловодители; председатели на съдилища и съдебни служители от специализираната и общата съдебни администрации.

Обучението е интерактивно. Акцентът в обучението се поставя върху изграждане на по-добри екипи в съда. Обсъждат се теми, свързани със сформирането на екип, ролите в екипа, конфликти и начини за решаване на проблеми, комуникативни умения, индивидуалните психологически типове.

Предишна страница 1 2 Следваща страница
9 документи