НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Обучения - Теми

ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТАТА НА СЪДА И СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Няма изображение
Обучението е предназначено за съдебни служители .

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Няма изображение
Обучението е предназначено за съдебни служители с ръководни функции (съдебни администратори, административни секретари, ръководители на служби).

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Няма изображение

 

Обучението има за цел да запознае съдебните служители с действащите стандарти за изготвяне на административни документи, структурните им схеми и мястото на задължителните реквизити в тях. Разглеждат се всички видове административни документи – пълномощно, удостоверение, служебна бележка, доклад, протокол, решение, заявление, писмо, автобиография и други, като се обръща внимание на различията и характерните особености на всеки един от тях. Съдебните служители се запознават и с различията при съставянето на административни документи по БДС и „Общите правила за оформяне на документите в администрацията“ и необходимостта от уеднаквяване на административните документи в съдебната система. В обучението е включен и модул „Що е Нетикет?“, който запознава участниците с етикета на общуване в интернет и особеностите на деловите писма в електронен формат. В обучението се разглеждат и последните промени и особеностите на българската граматика.

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Няма изображение

 

След завършване на обучението „Ефективна комуникация“, участниците ще познават по-добре процеса на комуникация, ще могат да планират и анализират външните и вътрешни комуникации, ще мога да разчитат невербалните послания, които ни изпращат участниците в процеса на общуване и не на последно място ще знаят как да използват съвременните методи за справяне с конфликтите и преодоляване на възникналите бариери по време на общуване. Втората част от обучението е насочена към стандартите и особеностите на писмената комуникация в съдебната система и в Интернет, стила на изготвяне на съдържателната част на документите в съдебната система, който е характерен със строго регламентирани езикови изисквания. Представя се и електронната  комуникация и правилата за изготвяне, изпращане и отговаряне на електронни делови съобщения. 

Предишна страница 1 2 Следваща страница
9 документи