НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Отзвук на обучения

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Няма изображение

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

Във връзка с проведените две обучения на място в Районен съд - град Брезник, съвместно с Национално сдружение на съдебните служители, а именно на 29.05.2015 г. на тема: „Уредба работата на съдебната администрация“ с лектор госпожа Даниела Илиева и на 05.06.2015 г. на тема: „Процес на призоваване“ с лектор госпожа Венка Гугова с най - голямо удоволствие искаме да споделим с Вас прекрасните ни впечатления от проведените две обучения на място и най - вече от компетентността и професионализма Ви и този на госпожа Венка Гугова, а такива са и впечатленията на нашите гости и колеги от ОС Перник, PC Перник, PC Радомир, PC Трън, АС Перник, ОП Перник, РП Перник, РП Радомир, РП Трън, РП Брезник и ДСИ Елена Величкова. Бяхме впечатлени от сериозната предварителна подготовка и подбраните казуси, взети като пример директно от опита на колегите, което допълнително привлече вниманието и интереса ни. Подбраните упражнения бяха развлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните проблеми в ежедневната работа на съдебните служители.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ РЕГИОНАЛНА СЕКЦИЯ „БУРГАС“

Няма изображение

 

ДО

Г-жа ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

 

            ОТНОСНО: Конкурс „Служител на годината“.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

 

            С настоящото от името на Регионалната секция на Националното сдружение на съдебните служители при Районен съд – Бургас и от името на победителката в конкурса – Илияна Гальова, съдебен секретар в Районен съд – Бургас бихме искали да благодарим за получената награда.

Благодарствено писмо от Регионална секция на НССС при Районен съд-Разлог

Няма изображение

Изх. № 9/15.10.2014 г.
Гр.Разлог

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА УС НА НССС

Г-ЖА ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От Съдебните служители - Регионална секция на НССС при Районен съд-Разлог

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
Регионална секция на съдебните служители при Районен съд гр. Разлог проведе поредица от обучения на място - в съдебната палата на Районен съд гр. Разлог. С голямо удоволствие искаме да споделим прекрасните ни впечатления от досега организираните и проведени обучения, а такива са и впечатленията на нашите гости в лицето на колегите от ОС Благоевград, PC Благоевград, PC Сандански, PC Гоце Делчев и не на последно място колегите от РП Разлог от компетентността и професионализма на лекторите - г-жа Даниела Илиева - Районен съд гр.София, г-жа Красимира Дойчинова - Апелативен съд гр.София; г-жа Лилия Димитрова-Зарева лектор при НИП, г-жа Теодора Маринкова от Административен съд гр. Перник и др.. Тази форма се указа много ефективна, работеща и с общия усилия се организираха няколко обучения, като имаме и провеждането на такива съвместно с НИП.

Благодарствено писмо от Нели Кирилова-Боянова до председателя на УС на НССС

Няма изображение

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НССС
Г-ЖА ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От Нели Йорданова Кирилова -Боянова, съдебен деловодител в Апелативен съд В.Търново.

УВАЖАЕМА г-жо Илиева,
С това писмо бих искала от мое име и от името на цялото ми семейство да изкажа публично своята искрена благодарност и признателност към Вас и целия Управителен съвет на НССС за оказаната финансова подкрепа за възстановяване на част от щетите след наводнението на дома ни в гр. Дебелец на 19.06.2014 г.

Благодарствено писмо от администрацията на Районен съд Брезник до председателя на УС на НССС

Няма изображение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ HA УC

на НCCC

град София

ГОСПОЖА ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
Във връзка с проведените две обучения на място в Районен съд - град Брезник, а именно на 23.05.2014 г. на тема: ..Административни документи, структурни схеми и задължителни реквизити по БДС при съставянето им“ и на 26.05.2014 г. на тема: ,.Комуникация в процеса на работа и механизми за обратна връзка - устна, писмена, електронна” с най - голямо удоволствие искаме да споделим със Вас прекрасните ни впечатления от проведените две обучения и най - вече от компетентността и професионализма на Теодора Маринкова - съдебен секретар в Административен съд - град Перник. Бяхме впечатлени от сериозната й предварителна подготовка и подбраните казуси, взети като пример директно от опита на колегите, което допълнително привлече вниманието и интереса ни. Подбраните упражнения бяха развлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните проблеми в ежедневната работа на съдебните служители.

Предишна страница 1 2 Следваща страница
7 документи