НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Септември 2019
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Няма изображение
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

       РАЙОНЕН СЪД ГР. БРЕЗНИК

                            гр. Брезник, ул.’’Пролетарска” №4, тел. 0777 9 86 84. факс: 0886 85 92 24, E-mail: rs breznik@mail.bg

 

 

   ДО

   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС   

   ГОСПОЖА ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

Във връзка с проведените две обучения на място в Районен съд - град Брезник, съвместно с Национално сдружение на съдебните служители, а именно на 29.05.2015 г. на тема: „Уредба работата на съдебната администрация“ с лектор госпожа Даниела Илиева и на 05.06.2015 г. на тема: „Процес на призоваване“ с лектор госпожа Венка Гугова с най - голямо удоволствие искаме да споделим с Вас прекрасните ни впечатления от проведените две обучения на място и най - вече от компетентността и професионализма Ви и този на госпожа Венка Гугова, а такива са и впечатленията на нашите гости и колеги от ОС Перник, PC Перник, PC Радомир, PC Трън, АС Перник, ОП Перник, РП Перник, РП Радомир, РП Трън, РП Брезник и ДСИ Елена Величкова. Бяхме впечатлени от сериозната предварителна подготовка и подбраните казуси, взети като пример директно от опита на колегите, което допълнително привлече вниманието и интереса ни. Подбраните упражнения бяха развлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните проблеми в ежедневната работа на съдебните служители.

Регионална секция на съдебните служители при Районен съд - град Брезник проведе редица от обучения на място - в Районен съд - град Брезник. Използваме случая, макар и с известно закъснение да благодарим на обучителите госпожа Лилия Зарева лектор на обучението на тема: „Обслужване на граждани“, госпожа Петя Илчева лектор на обучението на тема „Работа в екип“, госпожа Теодора Маринкова лектор на обученията на теми: „Административни документи - структурни схеми и задължителни реквизити по БДС при съставянето им“ и „Комуникация в процес на работа и механизми за обратна връзка - устна, писмена, електронна“.

Също така бихме искали да благодарим и за получената награда. За Районен съд - град Брезник е чест и престиж, служител от съда да бъде удостоен с награда от конкурса: „Служител на годината“, а именно II - ро място в конкурса за Елизабета Сашова Никифорова - Ирикова - „Административен секретар“ и Председател на Регионална секция на НССС при Районен съд - град Брезник. Елизабета Никифорова - Ирикова получи наградата си лично от Административния ръководител - Председател на Районен съд - град Брезник, съдия Роман Николов. Връчването бе извършено в присъствието на всички магистрати и съдебни служители от Районен съд - град Брезник.

В заключение бихме искали да отбележим, както и в предишното ни благодарствено писмо, че е много важна обратната връзка, която оказва влияние върху развитието на всеки един от нас, а чрез нас и на институцията в която работим. Повишаването на квалификацията на съдебните служители е основополагащо изискване за постигане на целите на съдебната реформа, защото наученото е полезно за професионалното ни развитие, етап в изграждането на професионалната ни компетентност, помага за институцията в която работим, дава ни възможност да подобрим качеството на професионалната си дейност.

Магистратите и съдебните служители на Районен съд - град Брезник изказват своята благодарност на госпожа Даниела Илиева - Председател на УС на НССС, както и на неговите членове за оказаното съдействие и за провеждането на горепосочените обучения на място, както и за доброто сътрудничество между Регионална секция на НССС при Районен съд - град Брезник и УС на НССС. Надяваме се доброто сътрудничество да продължи напред във времето и да допринесе още повече за утвърждаване авторитета на съдебния служител.

Казват, че животът има такъв смисъл, какъвто сам човек му придаде. Днес не е лесно да откриеш този смисъл, за да реализираш целите и мечтите си. Иска се много воля и усилия. Точно заради това проявените от Вас упоритост, духовна сила и милосърдие са безценен пример за това как може да се постигат цели въпреки трудности.

 

Желаем Ви:

„Ако има нещо по - хубаво от живота, ако има нещо по - красиво от изгрева, ако има нещо по - чисто от мечтата, ако има нещо по - силно от любовта - то нека бъде вечно Ваше!“

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БРЕЗНИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД  - РОМАН НИКОЛОВ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР - ЕЛИЗАБЕТ НИКИФОРОВА

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

4
68
143450