НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Декември 2021
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Няма изображение
Благодарствено писмо от администрацията на Районен съд Брезник до председателя на УС на НССС

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ HA УC 

на НCCC

град София

ГОСПОЖА ДАНИЕЛА ИЛИЕВА 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
Във връзка с проведените две обучения на място в Районен съд - град Брезник, а именно на 23.05.2014 г. на тема: ..Административни документи, структурни схеми и задължителни реквизити по БДС при съставянето им“ и на 26.05.2014 г. на тема: ,.Комуникация в процеса на работа и механизми за обратна връзка - устна, писмена, електронна” с най - голямо удоволствие искаме да споделим със Вас прекрасните ни впечатления от проведените две обучения и най - вече от компетентността и професионализма на Теодора Маринкова - съдебен секретар в Административен съд - град Перник. Бяхме впечатлени от сериозната й предварителна подготовка и подбраните казуси, взети като пример директно от опита на колегите, което допълнително привлече вниманието и интереса ни. Подбраните упражнения бяха развлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните проблеми в ежедневната работа на съдебните служители.

В заключение бихме искали да отбележим, че е много важна обратната връзка, която оказва влияние върху развитието на всеки един от нас, а чрез нас и на институцията в която работим. Повишаването на квалификацията на съдебните служители е основополагащо изискване за постигане на целите на съдебната реформа, защото наученото е полезно за професионалното ни развитие, етап в изграждането на професионалната ни компетентност, помага за институцията в която работим, дава ни възможност да подобрим качеството на професионалната си дейност.
Администрацията на Районен съд - град Брезник изказва своята благодарност на госпожа Даниела Илиева - Председател на УС на НССС, както и на неговите членове за оказаното съдействие и за провеждането на горепосочените две обучения.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
БРЕЗНИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД
/РОМАН НИКОЛОВ/
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
/ЕЛИЗАВЕТА НИКИФОРОВА/