НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Май 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
20150930_152804_0011.jpg
Интервю с Роман Николов - Председател на РС - Брезник

 

 

 "Нека заедно, с разум и воля, с търпение и мъдрост, с постоянство и вяра

да живеем и работим за един по-добър свят и за едно по-добро бъдеще за нас,за нашите семейства и приятели, за нашите деца.”

Р. Николов

 

 

 

 

 

РОМАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

Административен ръководител – Председател на Районен съд –Брезник.

Образование:

От 1991 г. до 1997 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност: Право.

Професионален опит:

Съдебен кандидат в Районен съд – Перник: 06.05.1997 г. - 05.05.1998 г.

Съдия – изпълнител в Районен съд – Брезник: 01.07.1998 г. - 21.03.2000 г.

Районен съдия в Районен съд – Брезник: 21.03.2000 г. - 20.06.2005 г.

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Брезник от 20.06.2005 г.

* * *

Съдия Роман Николов е магистрат, който спазва Конституцията на Република България и всички закони. Основните принципи от които се ръководи при своето управление и процес на своята работа са: независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, компетентност и квалифицираност. Топъл и добронамерен човек е. Уважава достойнството на всечи член от екипа.

 

* * *

 

НССС: Какво е Вашето мнение за Националното сдружение на съдебните служители, като човек запознат с неговата дейност?  

Г-н Николов: Считам, че НССС е много полезно, както за съдебните служители, така и за магистратите, тъй като добре подготвените и квалифицирани съдебни служители работят в полза на цялата съдебна система.

НССС: Виждате ли в лицето на НССС организация, която съдейства за повишаване  на доверието в съдебната система?

Г-н Николов: Да, категорично. Съдебната система е изградена не само от магистрати, но и от съдебни служители, които подпомагат тяхната дейност и компетентността на съдебните служители е от огромно значение за цялата съдебна система. Също така гражданите много по-често имат пряк контакт със съдебните служители и тяхното отношение и поведение съдейства за повишаване на доверието в съдебната система.

НССС: Една от основните цели на НССС е да повишава квалификацията на съдебните служители и да съдейства за тяхното професионално развитие. Какво е Вашето впечатление през годините, като административен ръководител – имаше ли видим резултат у Вашите служители от провежданите обучения?

Г-н Николов: Убедено мога да отговоря, че провежданите обучения дават резултати, като всички съдебни служители, които са участвали в обученията, провеждани от НССС, са изразявали задоволство от темите, които са обсъждали, като са прилагали в последствие наученото в практиката си, с което определено са повишили качеството си на работа, което се е отразило както на съда, така и в обслужването на гражданите.

НССС: Като дългогодишен административен ръководител на Районен съд – Брезник – съд, чиято регионална секция е от активните, както и съд, чийто служители са преминали обучения – има ли отношение към качеството на работа на администрацията най – общо казано? Споделете и нещо конкретно като пряка или индиректна връзка ако сте забелязал?

Г-н Николов: Както споменах и в отговора на предишния въпрос съдебните служителите преминали обучения и в резултат на това определено работят по-качествено и по-добре. Като лични впечатления мога да споделя например, че след обсъждане на темите „Работа в екип“ и „Обслужване на гражданите“ съдебните служители, които бяха посетили тези обучения споделиха с мен, че са научили много полезни неща, които в последствие приложиха в работата си. Дори имаше граждани, които дойдоха лично при мен, за да благодарят за любезното и коректно обслужване, което са получили от съдебни служители на съда.

НССС: Според Вас какво друго би могло да се направи с участието на НССС за подобряване работата на съдебната администрация?

Г-н Николов: НССС и към момента работи много добре, но считам, че поне веднъж годишно би могло да се провежда обучение на национално ниво, на което да се съберат съдебни служители от цялата страна, като се избере подходяща тема, която да е от полза на всички и на която да се обмени опит от съдебни служители работещи в различни региони на страната. Наясно съм, че едно такова обучение е значително по-скъпо за реализация и с оглед ограничените финансови ресурси, с които разполага НССС, то това може да се случи при много добра организация и с активното участие на структурите по места. Но като изхождам от работата на Регионалната секция при Районен съд – град Брезник, считам, че това не е невъзможно.

НССС: Усетихте ли през годините, че НССС е организация, който стои зад интересите на съдебните служители?

Г-н Николов: Да. Мисля, че НССС отстоява интересите на съдебните служители и със своята дейност прави така, че те да се чувстват по-спокойни, мотивирани и уверени в това, което правят.

НССС: Какво според Вас носи най-голямо удовлетворение у административния ръководител по отношение на съдебните служители, които ръководи? Какво Ви е въздействало позитивно и мотивиращо – в професионален и в чисто човешки план? Кое Ви е карало да се гордеете, че ръководите точно тези съдебни служители?

Г-н Николов: Истинското удовлетворение поне за мен е било най-голямо, когато при мен са идвали граждани, които да изразят благодарността си от коректното, точно и своевременно обслужване, което са получили. И в професионален и в човешки план най-позитивно и мотивиращо ми е действало поведението на съдебните служители в трудни ситуации, в които е имало отсъстващи съдебни служители по различни причини (отпуск, болничен) и наличните съдебни служители винаги са изразявали готовността си да поемат и са поемали по няколко задължения извън тези регламентирани в длъжностната им характеристика, за да бъде свършена конкретната задача без това да се е отразява на качественото и своевременно свършване на работата. Точно това, което посочих по-горе, и което ме е мотивирало, а именно – готовността на всеки един съдебен служител да жертва собственото си спокойствие, да се натовари много повече от нормалното в името на това да бъде свършена работата точно, качествено и в срок.

НССС: Какво не можахте да реализирате като административен ръководител съвместно с НССС?

Г-н Николов: Мисля, че всичко което съм искал да бъде свършено съвместно с НССС благодарение на личните ми усилия, тези на Председателя на Регионална секция на НССС при Районен съд – град Брезник – Елизабета Никифорова – Ирикова и разбира се на УС на НССС, е било реализирано, което от своя страна е дало и добри резултати.

НССС: Какво бихте пожелали в професионално отношение на нашите членове?

Г-н Николов: Пожелавам на всички съдебни служители и на УС на НССС да бъдат отговорни, стриктни и добри професионалисти, като нито за момент незабравят, че с работата си и поведението си те дават първото впечатление за Българската съдебна система. Най-много от всичко обаче им пожелавам да бъдат здрави, да бъдат добри хора, да уважават работата на колегите си. Нека заедно, с разум и воля, с търпение и мъдрост, с постоянство и вяра да живеем и работим за един по-добър свят и за едно по-добро бъдеще за нас, за нашите семейства и приятели, за нашите деца.

 

* * *

 

С П Е Ц И А Л Н О    О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

 

 Вие упражнявате професия, която преди всичко е синоним на две неща – чест и отговорност. Един древен мъдрец е казал, че законът се обезсмисля от тези, които нямат нито мъжество, нито им достигат морални средства, за да го защитят. Ние, съдебните служители в Районен съд –Брезник вярваме, че Вие сте от тези, които носят мъжеството и имат високия морал да изпълняват съвестно една от най – трудните и престижни професии.

Бъдете все така упорит в удържане на достойнството на Вашия труд.

 

От Регионална секция на

Национално сдружение на съдебните служители

при Районен съд – град Брезник.

 

* * *

 

УС на НССС се присъединява към думите и пожеланието на колегите от РС на НССС при Районен съд – Брезник, като и от своя страна изказва благодарността си към г-н Роман Николов за добрата съвместна работа през годините.

НССС пожелава на г-н Роман Николов да бъде здрав и успяващ в делата си.

 

 

       УС на НССС

Гр. София

1 октомври 2015 г.