НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Август 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Регионални секции

А. Писмена заявка за обучение от секциите с определена тема – съгласувано с председателя на съответния съд.

Б. Изготвяне на точен списък с участниците – група не по-малко от 25 човека – възможност за покана от близките РС.

В. Осигуряване на зала.

Г. Осигуряване на технически средства.

Д. Разпечатване на материалите за участниците.

 

2. Комисия по обученията

А. Докладва на УС заявката за обучение. Справка за платения членски внос, като едно от изискванията за одобряване на обучението.

Б. Определяне на обучител – по един за тема.

В. Съгласуване на темата с РС, времето и мястото на обучението.

Г. Лаптоп и мултимедия за презентацията при невъзможност от страна на организаторите.

Д. Закупуване и изготвяне на сертификати.

Е. Изготвяне на заповед за командировка.

Ж. Уточняване на изразходваните средства за провеждане на обучението.

- пътни за обучителя;

- дневни за обучителя;

- лекторски за обучителя;

- нощувка за обучителя.

 

3. Ангажимент на лекторите

А. Предварително изготвяне на програма по часове и представяне в офиса.

Б. Подготовка на презентацията и материалите за папките и изпращане на РС.

В. Доклад за проведеното обучение след приключване.

 

Приети с решение на УС на заседание от 30.10.2010 г.