НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА "СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА" ЗА 2013 Г.

 

 

УС на НССС за втора година излъчи победителите в конкурса „СЛУЖИТЕЛ НА ГОДИНАТА”:

Първо място – ВЕСКА СЛАВЧОВА БЕЛЕЖКОВА – съдебен деловодител при Районен съд гр. Разлог и председател на регионалната секция към НССС. Нейната кандидатура е била издигната единодушно след тайно гласуване, проведено сред служителите на съда, заради личните и качества лидерство, екипност и организираност. Като председател на секцията организира 2 обучения, в които освен служителите от съдилищата в съдебния район, присъстват и служители от Районна прокуратура гр. Разлог.

Второ място се присъжда на ДИМИТРИНА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА - съдебен архивар при Окръжен съд гр. Варна, заради оптимално организиране на личното си време и задължения, способността и за самостоятелна работа, инициативност и поемане на извънредна работа при справянето със задълженията си в един от най-големите окръжни съдилища в страната с изключително обемен архив.

Трето място се разделя от други двама съдебни архивари:

- ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА съдебен архивар в Районен съд гр. Перник, заради своята колегиалност, компетентности, отзивчивост и лоялност и

- ВЕНЕТКА ЦВЯТКОВА БОЕВА, която се справя със задълженията си като архивар и в служба регистратура в Районен съд гр. Панагюрище.

Наградените в конкурса „НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НССС”са:

АНТОН БОРИСОВ ТУМБЕВ - системен администратор при Районен съд гр. Разлог, заради популяризирането на дейността на тяхната регионална секция, с което работи за популяризиране на добри практики и събития на НССС. Секцията има раздел на сайта на съда, където се отразяват всички нейни мероприятия придружени с многоброен снимков материал.

ТЕОДОРА МАРИНКОВА - съдебен секретар при Административен съд гр. Перник и обучител към НССС. С разработването и провеждането на обучения на тема ”АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СТРУКТУРНИ СХЕМИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ ПО БДС ПРИ СЪСТАВЯНЕТО ИМ” тя подпомага една от основните цели на НССС - ”Развитие на обучителския състав и създаване на нови програми за обучение”.

ГАЛЯ ИВАНОВА - председател на регионалната секция при Районен съд гр. Варна, която със своята дейност работи по цел – „Развитие и укрепване капацитета на НССС”. В рамките на 2 години членовете на секцията са се увеличили 4 пъти.

По предложение на членовете на УС на НССС се награждава ДАНИЕЛА ИЛИЕВА – председател на УС на НССС за цялостен принос в развитието на Сдружението при осъществяването на основната му цел „Развитие и укрепване на институцията на НССС”. Благодарение на личните й качества, умения и опит съхрани и доразви постигнатото, работи в посока на задълбочаване сътрудничеството с държавни и неправителствени организации.