НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
УС НА НССС ДЕПОЗИРА ПИСМО ДО ВСС ЗА РАЗМЕРА НА РАНГОВЕТЕ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
КОМИСИЯ „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
към Съдийската колегия


Уважаеми членове на Комисия „Съдебна администрация”,

Ние, съдебните служители – членове на Националното Сдружение на съдебните служители (НССС), представлявани от Управителен съвет, се обръщаме към Вас с уважение и респект към Вашата работа и отговорните решения, които се налага да вземате в динамичното и пълно с предизвикателства време.

Настоящото писмо с апел към Вас, е продиктувано от последните промени, с взетото от Съдийската колегия на ВСС решение, с което е утвърден Класификатора на длъжностите в администрация на съдилищата (в сила от 01.01.2020 г.), или по-конкретно – размера на ранговете на съдебната администрация.

Приемаме решението на Съдийската колегия от 04.02.2020 година за увеличение на заплатите на съдебните служители с необходимото уважение, но очакваме от Вас да вземете решение за необходимите промени и в размера на ранговете, защото рангът е израз на професионалната квалификация на служителите от администрацията на съдебната система, като съвкупност от знания и умения, необходими за качественото изпълняване на длъжността. Всеки един съдебен служител е пряко ангажиран с динамичното служебно ежедневие и притежава адекватно количество професионализъм, както и са налице положителни резултати, поради качественото изпълнение на служебните си задължения. Справедливо е според нас, наред с всичко, с което се справят съдебните служители – от промяната в нормативните актове до промяната на изискванията към тях, които се налагат, да бъдат коригирани определените размери на месечните възнаграждения за ранг – израз на зачитане и оценка на професионалните качества.

Бихме искали да обърнем внимание и на факта, че размера на сегашните рангове е гласуван от ВСС през 2005 година – с Протокол № 21/29.06.2005 г. ВСС е взел решение, с което е актуализирал действащия към онзи момент Класификатор и правилата за прилагането му, в сила от 01.06.2005 г. От тогава до сега – вече 15 години размерът на ранговете на съдебните служители не е актуализиран. Много време, през което ще се съгласите, че освен гореизложеното и икономическата ситуация се промени. Тези размери към днешна дата вече не са адекватни на нищо от маркираните до тук обстоятелства.

От друга страна достигането до I-ви ранг на служител, съобразно действащата нормативна уредба по Правилника за администрацията в съдилищата /чл.170, ал.1/, повишаването на служител в ранг става при три последователни оценки не по-ниски от оценка “2“. Т.е. при назначаването на нов съдебен служител в системата, той започва с минималния V-ти ранг (съобразно Правилата за прилагане на Класификатора) и са му необходими най-малко 12 години за да достигне I-ви ранг.

Актуализацията на трудовото възнаграждение е един от малкото механизми за мотивация на съдебните служители и начин да бъде изразена оценката за техния труд.

Ето защо, изразяваме притеснението, страховете и надеждите на съдебните служители за процесите, които протичат и се вземат като решения от ВСС. Съдебните служители са неразделна част от съдебната система и имат съществен принос за повишаване на качеството на правораздаването в Република България.

 

Уважаеми Членовете на Комисия „Съдебна администрация“,

Вие сте и магистрати, и кадровици, доказали своя професионализъм и качества на отговорни и умели управляващи и разчитаме, че ще предприемете необходимите действия, започналите промени да бъдат доведени до край.

Считаме, че съдебните служители заслужават справедливо отношение и Ваши решения, които да им дадат увереността и мотивацията, че отговорното отношение към работата в съдебната система не остава незабелязано и недооценено.

 

Уважаеми членове на Комисия „Съдебна администрация”,
Приемете нашите пожелания за успешна и ползотворна работа.
Очакваме Вашето становище и решения по поставения въпрос.

 

С уважение: ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НССС