НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
Становище до Председателя на комисия "Съдебна администрация" към ВСС

ДО
Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ’’СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ

Относно: Решение по протокол №3/23.01.13г. на комисия „Съдебна администрация" на ВСС

Уважаеми господин Узунов,
По повод предложението на председателя на Районен съд гр.Нови пазар относно нуждата от изменението възнаграждението на призовкари съм напълно съгласна. Прилагам идентично предложение от регионалната секция при Административен съд гр. Перник.
Ще си позволя отново да изразя мнение,че Класификатора на длъжностите в администрацията се нуждае от цялостна промяна.
Това би довело до ограничението и оптимизирането на щатовете, както и до равнопоставеността на съдебните служители от общата и специализирана администрация.
София, 11. 02.2013 г.
С уважение,
Даниела Илиева Председател на УС на НССС
Национално сдружение на съдебните служители, София 1000. п.к. 961, ул Алабин 33 , вх. А. ет 3, ст 336; тел./факс +359 2 981 14 60