НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Декември 2017
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Взето от Facebook

Госпожа Даниела Илиева взе участие на заседание на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието

Няма изображение

На 24.11.2017 г. се проведе заседание на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието, на което  госпожа Даниела Илиева, член на същия, взе участие. Дневният  ред на заседанието включваше следните точки: Информация за дейността на Програмния съвет през 2017 г.; Обсъждане на предложения за учебни програми и преподаватели във връзка с  подготовката на годишния план на НИП за 2018 г.; Обсъждане на учебни материали – наръчници, които предстоят да бъдат издадени; Обсъждане на предстоящата дейност на съвета, с оглед актуализиране на правилата за работа.

На 24.11.2017 г. се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС

Няма изображение

Госпожа Даниела Илиева, председател на УС на НССС, взе участие на заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 24.11.2017 г. Точка от дневния ред беше Реформата в юридическото образование, като се акцентира върху възможностите за провеждане на единен държавен изпит, отнемане акредитацията на юридическите факултети с ниска успеваемост на студентите и други.

Гражданският съвет прие Акт, в подкрепа дейността на Експертна работна група за извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование специалност „Право“ и професионална квалификация - юрист, с председател Миглена Тачева и даде мандат на Съюза на юристите в България да изразява становището на Гражданския съвет. Следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС ще се проведе на 15 декември 2017 година

На 11.11. 2017 г. ще се проведе редовно заседание на УС на НССС

Няма изображение

           На 11.11. 2017 г. от 09.30 ч.  в офиса на НССС – гр.София, ул.Алабин №33 ще се проведе редовно заседание на УС на НССС при следния дневен ред:

Поредно участие на член на УС на НССС в заседание на Гражданския съвет към ВСС

Няма изображение
Заместник-председателят на УС на НССС, Евелина Аврамова, взе участие на заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 18.09.2017 г. По т.1 от Дневния ред, след проведено обсъждане, членовете на Гражданския съвет към ВСС, единодушно подкрепиха направените предложения от САОСВ за промяна правилата за работа в администрацията в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, които предложения за промяна многократно са били изразявани и от членовете на НССС. Предложението е изпратено на Пленума на ВСС за сведение.

Окръжен съд гр. Шумен - 15г. НССС

Няма изображение

Здравейте, колеги! И ние от Регионалната секция на НССС при Окръжен съд - Шумен отбелязахме със скромна почерпка 15-ия Рожден ден на сдружението и си пожелахме здраве, бодрост, енергия, оптимизъм и вдъхновение за нови още по-големи успехи в общата ни работа и живота.
Снимките са от проведеното тържествено събрание на 17.02.2016 г. в Окръжен съд гр. Шумен.

 
Снимка на Национално сдружение на съдебните служители.

гр. Разлог - 15г. НССС

гр. Кърджали - 15г. НССС

Няма изображение

гр. Брезник - 15г. НССС

Няма изображение
На 16.02.2016 г. в СОУ „Васил Левски“ – град Брезник се изнесе лекция от пилотна образователна програма – „Съдебната власт – информиран избор за гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на тема: „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ с лектор съдия Роман Тодоров Николов от Районен съд – град Брезник.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Няма изображение

На 17.02.2016год. в Залата тържествена на Съдебната палата гр.София членовете на НССС от Регионалната секция на Софийски градски съд проведоха събрание по случай 15 години от създаването на Национално сдружение съдебните служители. 

Съдебните служители във Велико Търново честват 15 г. от учредяването на сдружението си

Няма изображение
Съдебните служители във Велико Търново честват 15 г. от учредяването на сдружението си
15 години от учредяването на Националното сдружение на съдебните служители отбелязват днес, 18 февруари, членовете на Регионалната…
REGNEWS.NET
 
 

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

3
16
62938