Няма изображение
УС на НССС ОБЯВЯВА Конкурс „Служител на годината”

В изпълнение на свое решение по протокол No1 от проведеното на 6 и 7 февруари редовно заседание, УС на НССС обявява конкурс „Служител на годината“.

Номинации може да прави всяка регионална секция, която няма неиздължен членски внос за последните три месеца.

Кандидатът за участие в конкурса е необходимо да отговаря на следните критерии:

1. да е член на регионална секция на НССС;
2. да има минимално членство в НССС от 3 г.;
3. да спазва Етичния кодекс на съдебните служители;
4. да притежава качества като креативност, организираност, инициативност,

компетентност, лоялност, колегиалност, професионализъм и други;
5. забележителен принос, който стои в основата на мотивите за номинация –

нещо, което го отличава от останалите съдебни служители.
Предложенията се изпращат в офиса на НССС в срок до 31.03.2015 г.
УС на НССС ще разгледа постъпилите предложенията и със свое решение ще

определи победителите и ще извърши класирането им.
УС на НССС няма да обсъжда предложения, в които не е мотивиран принос на

конкретния съдебен служител извън изпълнение на служебните задължения. Излъчените трима победители ще бъдат обявени и наградени на 16-ти април 2015 г. – Ден на Конституцията на Република България и Професионален празник на

съдебните служители.
Пожелаваме успех на всички участници!

От УС на НССС