Няма изображение
УС на НССС се срещна с председателите и касиерите на регионалните секции на Традиционната годишна среща в с. Лозенец

 

 

 

В периода от 30.09.2020 г. - 02.10.2022 г. УС на НССС организира и проведе Традиционната годишна среща с председателите и касиерите на Регионалните секции в Учебните бази на ВАС и ВКС в с. Лозенец.

Срещата откри Председателя на УС на НССС госпожа Теодора Маринкова, която запозна съдебните служители с дейността на УС през последната година, като се спря и на предстоящите събития.

На следващия ден презентации за дейността на регионалните секции направиха и техните председатели, които споделиха интересни моменти от живота и различни способи за подобряване екипността и ефективността на съдебните служители, провокирани от непрекъснатите промени и множеството програми, с които работят. Срещата премина под формата на дискусия, на която бяха поставени конкретни въпроси, които вълнуват съдебната администрация.

Годишната среща на Председателите на регионалните секции на НССС с членовете на Управителния съвет бе закрита от г-жа Теодора Маринкова, която благодари на всички присъстващи за лоялността, съпричастността, готовността за  съдействие и подкрепа при реализирането на основните цели на Сдружението и запазване единството и авторитета на съдебната администрация. Пожела на всички членове здраве, удовлетвореност от работата им и преодоляване на ежедневните предизвикателства.

към галерията...