НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Няма изображение
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Обучението бе изнесено и се проведе в м.”Цигов чарк” в Учебна база на Прокуратура на Република България. Поканени бяха колеги от РС на НССС при Районен съд – Шумен, РС на НССС при Окръжен съд – Благоевград, РС на НССС при Районен съд – Благоевград, РС на НССС при Окръжен съд София и Районна прокуратура – Разлог. Гости на обучението бяха председателят на Районен съд гр. Разлог – районен съдия Димитър Думбанов, координатора на НССС, както и колегите от Районен съд – Гоце Делчев.

20181020_188720181020_1929
За пореден път искаме да споделим прекрасните ни впечатления от организацията и проведеното обучение на тема: „АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ и АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ“ и по-точно от професионализма на обучителя към НССС – г-жа Теодора Маринкова, която всеки път успява да завладее изцяло аудиторията, по начина по който тя си го умее, да разчупва темата, да грабне вниманието на всички участници, като споделя интересни опити и практики. Темата беше много интригуваща за участниците в
обучението, поднесена по много интересен и завладяващ начин, включващ участие в интересни дискусии, обсъждане и вземане на конкретни решения при наличие на конкретни ситуации и др.
Госпожа Теодора Маринкова беше подготвила своята презентация изключително професионално, провокирайки всеки от участниците да изрази своето становище, да вземе отношение по темата. Обучението приключи с връчване на сертификати от г-жа Теодора Маринкова на всеки един от участниците.
Събитието бе отбелязано с фотографии от интересни моменти по време на обучението, а вечерта приключи с неформална вечеря и приятно забавление! Това е една изключително добра възможност за опознаване на колектива извън работния процес.
След всяко едно проведено обучение все повече и повече се убеждаваме в това, че НССС разполага с добре подготвени, квалифицирани колеги – обучители, така че с минимум средства, всички съдебни служители можем да се възползваме, за да повишим уменията и квалификацията си, въпреки дългогодишния си опит и практика които имаме, да научим нещо повече от това което можем и знаем.
На всички членове на НССС ни е много добре известно, че основните цели на обученията, залегнали в Устава на НССС, са: подобряване на професионалните познания и практическите умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на служебните им задължения, уеднаквяване на работните практики в администрацията на съдилищата и изграждане на висока административна култура, с оглед доброто и компетентно обслужване на граждани и юридически лица, което подробно бе засегнато в темата на проведеното обучение. Това само по себе си говори за наличието на реална съвместна дейност и добро сътрудничеството между членовете на Регионалните секции на НССС председателя на УС на НССС, членовете на УС на НССС и не на последно място на координатора на НССС. Всяка една наша инициатива, включително и такива за провеждане на изнесени обучения е не само прието, но и винаги ни се oказва необходимата помощ и подкрепа за реализирането й. Това допринася за утвърждаване авторитета на съдебния служител, като същевременно ни мотивира, амбицира и дава повече сили и идеи, за да развиваме още по-активна дейност,
да запазим и надграждаме това, което е създадено преди повече от 17 години, а именно Националното сдружение на съдебните служители в България, което ни прави горди, че наистина сме част от него!
Най-накрая, но не на последно място искаме също така да изразим и своята благодарност към колегите от изброените по-горе съдилища, както и към гостите, откликнали на отправената им покана за участие от организаторите на това обучение!

                                                                                                                            СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

                                                                                                                            НА НССС ПРИ РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ 

                                                                                                                            И СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД