НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Няма изображение
Благодарствено писмо
Темата беше доста интригуваща за участниците в обучението, а и бе поднесена по много интересен, завладяващ начин, включващ участие в интересни дискусии, обсъждане и вземане на конкретни решения при наличие на конкретни ситуации и др.
Госпожа ТЕОДОРА МАРИНКОВА изключително професионално беше подготвила своята презентация, провокирайки всеки от участниците да изрази своето лично мнение относно етиката, морала, етичното поведение на съдебния служител. Това е една изключително добра възможност за опознаване на колектива извън работния процес.
За пореден път се убедихме в това, че НССС разполага с много добре подготвени, квалифицирани колеги – обучители, така че с минимум средства, всички съдебни служители можем да се възползваме, за да повишим уменията и квалификацията си, въпреки дългогодишния си опит и практика които имаме, да научим нещо повече от това което можем и знаем.
На всички членове на НССС ни е много добре известно, че основните цели на обученията, залегнали в Устава на НССС, са: подобряване на професионалните познания и практическите умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на служебните им задължения, уеднаквяване на работните практики в администрацията на съдилищата и изграждане на висока административна култура, с оглед доброто и компетентно обслужване на граждани и юридически лица.
Служителите от Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог изказват своята благодарност на г-жа Даниела Илиева - Председател на УС на НССС, както и на неговите членове за оказаното съдействие за провеждане на горепосочените мероприятия, за доброто сътрудничеството между членовете на Регионална секция на НССС при Районен съд Разлог и УС на НССС, което допринася за утвърждаване авторитета на съдебния служител, а същевременно ни мотивира, амбицира и дава повече сили и идеи, за да развиваме още по-активна дейност, да запазим и надграждаме това, което е създадено преди повече от 17 години, а именно - Националното сдружение на съдебните служители в България!

 

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РЕГИОНАЛНА
СЕКЦИЯ НА НССС ПРИ РАЙОНЕН СЪД
ГРАД РАЗЛОГ