НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ХXII-то Общо отчетно-изборно събрание на НССС избра нов Управителен съвет, Контролен съвет и Консултативни органи

 

 

На 26 април 2024 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, се проведе ХXII-то редовно Общо отчетно-изборно събрание на Националното сдружение на съдебните служители за 2023 г. Съобразно Устава на Сдружението присъстваха заявилите участие делегати и то бе открито в насрочения час.
Събранието протече при предварително обявения дневен ред и бе официално открито от г-жа Анелия Бъчварова - председател на УС на НССС.
Приветствие към делегатите отправи г-жа Даниела Илиева – Почетен председател на Сдружението. В обръщението си тя подчерта важната роля на Управителния съвет, Регионалните секции и членовете за развитие на Сдружението. Изрази мнение, че следва да насочим енергията си към действия, които да отстояват позиции, да надграждат постигнатото и воюват за промени, които са в подкрепа на съдебните служители.
Председателят на Сдружението г-жа Бъчварова представи Доклада за дейността на НССС за 2023 г. Същият се прие единодушно от делегатите на Общото събрание. Последователно бяха приети доклада на Контролния съвет за 2023 г. и проекта за бюджет за 2024 г.
Г-жа Бъчварова представи новата Стратегия на Сдружението за периода 2024 г. - 2027 г., като акцентира върху основните стратегически цели в него, както и  Оперативния план за действие за 2024 година, който развиват и разширяват тяхната функционалност с подцели, конкретни дейности и срок за изпълнение. И двата документа бяха приети единодушно. 
Едно от важните решения, които следваше да приеме Общото събрание бе избора на нови членове на ръководните органи на Сдружението – Управителен съвет, Контролен съвет и Консултативен съвет.
След гласуване делегатите избраха новия Управителен съвет, който е в следващият мандат ще бъде в състав: г-жа Анелия Бъчварова и г-жа Галя Иванова от Регионална секция - Варна, г-жа Евелина Аврамова от регионалната секция при СГС, г-жа Диана Димитрова от РС при Районен съд - Павликени, г-н Антон Тумбев от РС при РС-Разлог, г-жа Мариана Тунтева от РС при РС-Благоевград и г-жа Анна Кутрянска от РС при РС-Асеновград.
Контролният съвет през следващите три години ще бъде в състав: г-жа Албена Димитрова, г-жа Мирослава Славчева и г-жа Мария Исидорова.
В Консултативен съвет са гласувани г-жа Даниела Илиева и г-жа Светла Милушева.
Г-жа Даниела Илиева – дългогодишен Председател на УС на НССС, бе избрана и за почетен председател на НССС за следващия мандат на УС. Тя благодари за доверието и увери присъстващите, че ще продължи да работи, подпомага и съблюдава дейността на Управителния съвет.
В края на събранието УС на НССС връчи грамоти на Регионалните секции за активна дейност и принос в развитието на Националното сдружение на  съдебните служители. Наградените благодариха за оказаната им чест и заявиха, че ще продължат да работят за авторитета и доверието в своите членове и НССС.
Събранието приключи с информация, относно организирането на Традиционната годишна среща на УС на НССС с председателите и касиерите на РС, която ще се проведе през месец октомври 2024 година.

към галерията...