НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
Писмо на УС на НССС

            Една от целите, които си е поставило НССС, е да съдейства за професионалното развитие на съдебните служители и по този начин да допринесе за издигане престижа и авторитета на съдилищата, в  които те работят. Тяхната дейност е в услуга на гражданите. Наред със съдиите те формират облика на съдебната система и играят важна роля за доверието на българското общество в нея. През последните години изискванията към работата на всички съдебни служители непрекъснато се повишават – предвид оптимизирането на щатовете, тяхното неприсъщо текучество, което налага работа в режим на пренатовареност, а също така през настоящата година се въведоха и допълнителни задължения визирани в ЗПКОНПИ. Наред с това, през последните години се наблюдава ръст на минималната работна заплата, а ръст на основните заплати на съдебните служители – не. Въпреки всичко това, съдебните служители дават всичко от себе си, поемат допълнителните задължения, съобразяват се с допълнителните изисквания и работят в защита името на съдебната власт.

Ние, членовете на Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители приемаме като мисия защита правата на съдебните служители, каквато отговорност имате и Вие като членове на Висшия съдебен съвет. Затова, отправяйки този апел, ние декларираме вярата си към Вашата позиция в подкрепа на съдебния служител. Съвместната ни работа през годините е здравата основа, върху която стоят нашите съвместни дейности. 

           От името на УС на НССС, неговите членове съдебни служители Ви заявяваме ясното си съзнание за това, че нашият професионализъм, поведение и морал са важен фактор за отношението на обществото към съдебната  власт. Изпълнявайки добросъвестно своите задължения, ние също като останалите работещи в съдебната система се стремим да отговорим на високите изисквания на обществото и на европейските стандарти.

С болка и тревога изразяваме позицията си пред Вас, че българският съдебен служител не заслужава и не бива да понася такава рестрикция. Не ни е известно каква полза би имала Държавата и обществото?! Не са ни известни мотивите за предлаганата промяна!? Как да реагира всеки един от нас в такъв случай?! Нима съдебният служител с работата си, отговорностите, задълженията (и забраните) в ЗСВ и ПАС, не заслужава честно и почтено овъзмездяване на труда си?! Всеки един съдебен служител е доказал до момента, че е мотивиран да работи в органите на съдебната власт, и причината за това не е в размера на заплатата му, защото този размер не е адекватен. Напротив, съдебният служител е отговорен и лоялен, и не на последно място работлив и отворен за промяна и допълнителни задължения.

Всичко това излагаме пред Вас считайки, че съдебният служител трябва да бъде опазен от предлаганата промяна.

Разчитаме на Вас, защото вярваме, че ще бъде направено всичко в името на българския съдебен служител.

                                                       

С уважение,

 

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

Председател на УС на НССС