НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
Пленумът на ВСС изрази положително становище по предложението на председателя на НССС за иницииране на изменения на чл. 354 от ЗСВ

 

 

 

 

КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2021 г.

 

..................................................

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

45. ОТНОСНО: Становище по предложението на Националното сдружение на съдебните служители относно иницииране на изменения на чл. 354 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението на председателя на Националното сдружение на съдебните служители относно иницииране на изменения на чл. 354 от Закона за съдебната власт.
45.2. ИЗПРАЩА направеното предложение на министъра на правосъдието с оглед внасянето му в Министерски съвет за упражняване на законодателна инициатива.