НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Април 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Комисии

С Ъ С Т А В И 

НА

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ КЪМ УС НА НССС

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАБОТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

Дейност: Организира и координира работата на регионалните секции, прилагането на правилата и критериите за оценка. В комисията влизат отговорниците на секции – членове на УС и председателите на РС.

Вергиния Костадинова – Председател

Евелина Аврамова – Заместник-председател

Антон Тумбев – член

Теодора Маринкова – член

Диана Димитрова – член

Галя Иванова – член

Анелия Бъчварова – член

 

ІІ. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДЪРЖАВНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОУЧВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Дейност: Работи за осъществяване на практическото взаимодействие с ВСС, НИП, МП, както и с професионалните организации ССБ, БСА, ААСБ, АПБ, СЮБ и неправителствените организации от Гражданския съвет към ВСС.

Теодора Маринкова – Председател

Анелия Бъчварова – Заместник-председател

Даниела Илиева – член

Светла Милушева – член

Вергиния Костадинова – член

 

ІІІ. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Дейност: Ръководи се от Устава на Сдружение и от правилата за финансова и счетоводна политика. Извършва оценка на изпълнението на бюджета, следи за редовността на събирането и отчитането на членския внос.

Евелина Аврамова – Председател

Камелия Любенова – член

Теодора Маринкова – член

Диана Димитрова – член

 

ІV. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Дейност: Изпълнява дейността по социалния пакет. Защитава и подобрява здравословното състояние и качеството на живот на членовете. Отпуска финансова помощ при необходимост на членовете и техните семейства.

Диана Димитрова – Председател

Евелина Аврамова – член

Галя Иванова – член

 

V. ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Дейност: Подготовка, приемане на обучителни програми и провеждане на обучения. Повишава квалификацията на съдебните служители. Проучва нуждите от обучения в регионалните секции.

Галя Иванова – Председател

Антон Тумбев – Заместник-председател

Веска Бележкова – член

 

VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЙНА ПОЛИТИКА

Дейност: Издаване на бюлетин „Правослужител”, поддържане на интернет страницата на НССС, работа с представители на медиите с цел популяризиране на дейността на Сдружението и информиране на неговите членове.

Анелия Бъчварова – Председател

Антон Тумбев – Заместник-председател

Светла Милушева – член

Теодора Маринкова – член

 

Актуализирани състави на постоянните комисии с решение на УС на НССС от 10.09.2021 г.