НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Юли 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Решения на УС

Препис на ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕЗАНИЕ НА УС НА НССС, проведено на 10.09.2021 г.

Няма изображение

 

 

На 10 септември 2021 г. от 10.30 ч. в офиса на НССС гр. София, ул. Алабин № 33, новият Управителен съвет на НССС избран на 02 юли 2021 г., проведе своето първо редовно заседание. На заседанието присъстваха всички членове на УС на НССС, както и почетният председател – Даниела Илиева.

По дневния ред бяха взети следните решения, както следва в Протокола...

УС на НССС отложи за неопределено време Общото събрание на НССС, насрочено за 30 октомври 2020 г.

Няма изображение

 

 

УС на НССС на свое заседание, проведено на 23.10.2020 г., на основание чл. 21 от Устава на НССС, във връзка с възникналата ситуация, в резултат на разпространение на епидемията от коронавируса Covid-19 и решението на Министерския съвет да удължи срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г., включително взе решение да отложи за неопределено време провеждането на Общо събрание на НССС, насрочено за 30 октомври 2020 година.
При нормализиране на обстановката в страната, УС на НССС своевременно ще уведоми членовете си за новата датата на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НССС ДЕПОЗИРА ПИСМО ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА РАЗМЕРА НА РАНГОВЕТЕ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Няма изображение

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НССС (СЪГЛАСУВАНО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС), ДЕПОЗИРА ПИСМО ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - КОМИСИЯ "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ С АПЕЛ, ПРОДИКТУВАН ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ, С ВЗЕТОТО ОТ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС РЕШЕНИЕ, С КОЕТО Е УТВЪРДЕН КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СЪДИЛИЩАТА (В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.) И РАЗМЕРА НА РАНГОВЕТЕ В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПРОТОКОЛ № 1

Няма изображение

Относно: постъпили молби за отпускане на социална помощ ,

молби за приемане на нови членове на Сдружението и молби за прекратяване на членството

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л № 6

Няма изображение
Днес 11.11 .2017 г. в 09.30 часа в офиса на НССС на ул.Алабин № 33 в
гр.София се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.
Присъстват: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска
Бележкова, Евелина Аврамова и Магдалена Букина.
Отсъстват: Теодора Маринкова
Съгласно чл.20 ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени
писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за
проекта на дневния ред.
На осн.чл.20 ал.3 от Устава заседанието се председателства от
председателя на УС Даниела Илиева.
Протоколчик на заседанието на УС на НССС е Галя Иванова.
Заседанието има нужния кворум и съгласно чл.20 ал.5 от Устава може
да бъде проведено.
С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред
заседанието ще протече при предварително обявения Дневен ред, а именно:
Предишна страница 1 2 3 Следваща страница
13 документи