НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Май 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Решения на УС

УС на НССС депозира Становище до Конституционния съд по к.д. № 9/2022г.

Няма изображение

 

 

С писмо изх. № 8/17.06.2022 г. Управителният съвет на Националното сдружение на съдебните служители депозира в Конституционния съд Становище по конституционно дело № 9/2022 г., образувано по искане на Главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на параграфи 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от ЗИД на ЗСВ.

С Определение от 17.05.2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на §§ 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ) (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.)...

Препис на ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕЗАНИЕ НА УС НА НССС, проведено на 10.09.2021 г.

Няма изображение

 

 

На 10 септември 2021 г. от 10.30 ч. в офиса на НССС гр. София, ул. Алабин № 33, новият Управителен съвет на НССС избран на 02 юли 2021 г., проведе своето първо редовно заседание. На заседанието присъстваха всички членове на УС на НССС, както и почетният председател – Даниела Илиева.

По дневния ред бяха взети следните решения, както следва в Протокола...

УС на НССС отложи за неопределено време Общото събрание на НССС, насрочено за 30 октомври 2020 г.

Няма изображение

 

 

УС на НССС на свое заседание, проведено на 23.10.2020 г., на основание чл. 21 от Устава на НССС, във връзка с възникналата ситуация, в резултат на разпространение на епидемията от коронавируса Covid-19 и решението на Министерския съвет да удължи срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г., включително взе решение да отложи за неопределено време провеждането на Общо събрание на НССС, насрочено за 30 октомври 2020 година.
При нормализиране на обстановката в страната, УС на НССС своевременно ще уведоми членовете си за новата датата на Общото събрание.

Бланки и образци

Няма изображение

 

Бланки на Заявление за членство, прекратяване на членство, прехвърляне на членство и замразяване на членство, можете да намерите тук.

 

Формуляр за участие на делегат в редовно Общо отчетно събрание на сдружението, можете да намерите тук.

ПРОТОКОЛ № 1

Няма изображение

Относно: постъпили молби за отпускане на социална помощ ,

молби за приемане на нови членове на Сдружението и молби за прекратяване на членството

 

Предишна страница 1 2 3 Следваща страница
14 документи