НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Решения на УС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л № 6

Няма изображение
Днес 11.11 .2017 г. в 09.30 часа в офиса на НССС на ул.Алабин № 33 в
гр.София се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.
Присъстват: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска
Бележкова, Евелина Аврамова и Магдалена Букина.
Отсъстват: Теодора Маринкова
Съгласно чл.20 ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени
писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за
проекта на дневния ред.
На осн.чл.20 ал.3 от Устава заседанието се председателства от
председателя на УС Даниела Илиева.
Протоколчик на заседанието на УС на НССС е Галя Иванова.
Заседанието има нужния кворум и съгласно чл.20 ал.5 от Устава може
да бъде проведено.
С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред
заседанието ще протече при предварително обявения Дневен ред, а именно:

Протокол № 5 - 2016г.

Няма изображение

Днес, 30.09.2014 г. в 14,00 часа и на 01.11.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС на ул. Алабин № 33 в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Отсъства: Анна Зоксимова.

ПРОТОКОЛ №2

Няма изображение

 

 

На 12.05.2016 г. в 16,30 ч. и на 13.05.2016 г. от 10,00 ч. в УБ на ВКС - с.Лозенец, обл.Бургас се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

ПРОТОКОЛ №1 - 2016г.

Няма изображение
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

ПРОТОКОЛ

 

На 18.03.2016 г. от 14,00 ч. и на 19.03.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС в гр. София, ул. Алабин №33 се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието, проведено на 18.03.2016 г. присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Нина Вьонг.

Поради лични ангажименти отсъстват Светла Милушева, Анна Зоксимова и Петя Хутова.

На заседанието, проведено на 19.03.2016 г. присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова, Нина Вьонг и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Светла Милушева и Анна Зоксимова.

П Р О Т О К О Л № 10

Няма изображение

ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ!

 

 

 

На 06.11.2015 г. в 10,30 ч. в офиса на НССС, на ул.Алабин № 33 в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъстват Анна Зоксимова, Светла Милушева и Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.