НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Решения на УС

Протокол № 5 - 2016г.

Няма изображение

Днес, 30.09.2014 г. в 14,00 часа и на 01.11.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС на ул. Алабин № 33 в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Отсъства: Анна Зоксимова.

ПРОТОКОЛ №2

Няма изображение

 

 

На 12.05.2016 г. в 16,30 ч. и на 13.05.2016 г. от 10,00 ч. в УБ на ВКС - с.Лозенец, обл.Бургас се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

ПРОТОКОЛ №1 - 2016г.

Няма изображение
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

ПРОТОКОЛ

 

На 18.03.2016 г. от 14,00 ч. и на 19.03.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС в гр. София, ул. Алабин №33 се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието, проведено на 18.03.2016 г. присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Нина Вьонг.

Поради лични ангажименти отсъстват Светла Милушева, Анна Зоксимова и Петя Хутова.

На заседанието, проведено на 19.03.2016 г. присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова, Нина Вьонг и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Светла Милушева и Анна Зоксимова.

П Р О Т О К О Л № 10

Няма изображение

ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ!

 

 

 

На 06.11.2015 г. в 10,30 ч. в офиса на НССС, на ул.Алабин № 33 в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъстват Анна Зоксимова, Светла Милушева и Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

П Р О Т О К О Л № 5

Няма изображение

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

На 20.06.2015 г. в 10,00 ч. се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на НССС, поради невъзможността на членовете на Контролния съвет да присъстват на предходното заседание.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова, Петя Хутова и Нина Вьонг.