НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Общи събрания

ХXII-то Общо отчетно-изборно събрание на НССС избра нов Управителен съвет, Контролен съвет и Консултативни органи

Няма изображение

 

 

На 26 април 2024 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, се проведе ХXII-то редовно Общо отчетно-изборно събрание на Националното сдружение на съдебните служители за 2023 г. Съобразно Устава на Сдружението присъстваха заявилите участие делегати и то бе открито в насрочения час.
Събранието протече при предварително обявения дневен ред и бе официално открито от г-жа Анелия Бъчварова - председател на УС на НССС...

ПОКАНА за Общо събрание на НССС

Няма изображение

 

Уважаеми Председатели на Регионални секции на НССС,

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.13, ал. 4 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, Управителният съвет на сдружението свиква редовно Общо отчетно изборно събрание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. (петък) от 10:00  часа в гр. София, бул. ”Витоша” № 2, Съдебна палата, зала Тържествена (№15), при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на НССС за 2023 г.
 2. Отчет на КС.
 3. Обсъждане и приемане на бюджет за 2024 г.
 4. Обсъждане и приемане Стратегически план на НССС.
 5. Обсъждане и приемане План за действие през 2024 г.
 6. Избор на Управителен съвет на НССС.
 7. Избор на Контролен съвет на НССС.
 8. Избор на Консултативни органи на НССС.
 9. Разни.

Регистрацията на делегатите ще започне в 9:00 часа.

 

Повече информация и Формуляра за участие може да изтеглите от тук.

 

НССС проведе своето 21-во редовно Общо събрание

Няма изображение

 

На 21 април 2023 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, се проведе ХXI-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители, свикано от Управителния съвет за отчитане дейността на Сдружението за 2022 г. Съобразно Устава на Сдружението присъстваха заявилите участие делегати и то бе открито в насрочения час...

 

Доклада за дейността на НССС и на Контролния съвет, за периода 01.01.2022 г. – 01.01.2023 г., можете да видите от меню Дейност в секция Доклади.

към галерията...

ПОКАНА за Общо събрание на НССС

Няма изображение

 

Уважаеми Председатели на Регионални секции на НССС,

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.13, ал. 4 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, Управителният съвет на сдружението свиква редовно Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 21.04.2023 г. (петък) от 10:00  часа в гр. София, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, зала Тържествена (№15) при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС за дейността на НССС за 2022 г.
 2. Отчет на КС.
 3. Обсъждане и приемане на бюджет за 2023 г.
 4. Приемане на план за действие през 2023 г.
 5. Разни.

Регистрацията на делегатите ще започне в 9:00 часа.

 

Повече информация и Формуляра за участие може да изтеглите от тук.

НССС проведе своето 20-то редовно Общо събрание

Няма изображение

 

На 01 юли 2022 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, се проведе 20-то редовно Общо събрание на националното сдружение на съдебните служители, свикано от Управителния съвет, за отчитане дейността на сдружението през 2021 г. На него присъстваха всички подали заявка за участие делегати.

Събранието протече при предварително обявения дневен ред.

То бе официално открито от г-жа Теодора Маринкова – председател на УС на НССС, която приветства присъстващите делегати и представи Доклада за дейността на НССС за 2021 г. Същият се прие единодушно от Общото събрание. Госпожа Албена Димитрова представи констатациите на Контролния съвет за събраните и разходвани средства през отчетния период...

Вижте повече в галерията...

Предишна страница 1 2 3 4 Следваща страница
16 документи