НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Април 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Правила

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НССС И РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

Няма изображение

 

 

І. ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА НССС е организирана и се осъществява в съответствие с изискванията на Устава на сдружението и действащите в страната финансови закони, изисквания и правила.

1. Настоящите правила за финансово управление и контрол, целят да осигурят:

А. икономично и ефективно постигане целите на НССС;

Б. спазване изискванията на действащото финансово законодателство...

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Няма изображение

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тези правила се урежда организацията и дейността на Консултативния съвет на НССС.

Чл.2. Консултативният съвет на НССС организира и осъществява дейността си в съответствие с Устава на НССС...

Бланки и образци

Няма изображение

 

Бланки на Заявление за членство, прекратяване на членство, прехвърляне на членство и замразяване на членство, можете да намерите тук.

 

Формуляр за участие на делегат в редовно Общо отчетно събрание на сдружението, можете да намерите тук.

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВСС

Няма изображение

І. Цел

Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт, както и за осигуряване на обективност при техния мониторинг. 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА НССС

Няма изображение

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на СДРУЖЕНИЕТО и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.2. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в обществена полза, съобразно устава си...

Предишна страница 1 2 Следваща страница
10 документи