НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Август 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Правила

КРИТЕРИИ ЗА НОМИНАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УС И КС НА НССС

Няма изображение

 

 

Изборът на членове на УС и КС на НССС е изключително важен момент за дейността и просперитета на нашето сдружение. Членовете на УС и КС са лицето на нашето сдружение.

Ето защо сме длъжни внимателно да изберем подходящите кандидатури. Номинираните кандидати следва да са добре разпознаваеми в колектива, в който работят. Да са уважавани от колегите си и ръководството на съда. Да са отлични професионалисти и с високи морални качества. Да умеят да слушат и общуват на всички нива. Да са комуникативни, с добра визия и поведение и не на последно място, да притежават много добър изказ със съдържание на послание към околните. Всяка РС може да направи своя подбор и да избере най-подходящата кандидатура /ако има такава/, като при номинирането и на Общото събрание в резюме представи своя кандидат на базата на приетите критерии.

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Няма изображение

 

 

Настоящите правила имат за цел да регламентират принципно дейността на Регионалните секции на Националното сдружение на съдебните служители и работата на председателите им по начин, който да допринася за развитие на дейността на сдружението като цяло, увеличаване на членовете на сдружението, популяризиране на реализираните идеи и създадените добри практики и проведени мероприятия...

 

ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Няма изображение

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези правила уреждат устройството и дейността на Контролния съвет на НССС гр. София.

Чл.2. Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на НССС.

Чл.3. Контролният съвет се конституира и осъществява дейността си на основата на чл.24 и чл.25 от Устава на НССС и тези правила...

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Няма изображение

 

В съответствие с изискванията на чл.6 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, е необходимо да се съдейства на членовете на НССС при професионалното им израстване и защита, както и за подобряване на здравословното им състояние и качество на живот.

За целта Управителният съвет на НССС счита за необходимо да предложи на членовете на НССС осъществяването на минимален ПАКЕТ ОТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ в два раздела, който да се реализира със средствата и възможностите...

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НССС И НА КОМИСИИТЕ КЪМ НЕГО

Няма изображение

 

 

В чл.19, чл.20 и чл.21 от Устава на НССС, точно и ясно са формулирани компетентостите и задълженията на Управителния съвет на сдружението.

В тяхно допълнение се определят следните правила за работа на Управителния съвет:

І. След избиране на Управителен съвет, се извършва конструиране на състава му и разпределение на дейността между отделните членове на УС...

Предишна страница 1 2 Следваща страница
10 документи