НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Август 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
ГОДИШНА СРЕЩА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НССС С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ – 2015 г.

За поредна година се проведе Традиционната годишна среща на УС на НССС с председателите на регионалните секции на НССС в дните от 15-ти до 17-ти май 2015 г., в Учебните бази на ВКС на РБ и ВАС на РБ в с. Лозенец, обл. Бургас.

Организирането и провеждането на тази среща е наложил се дългогодишен форум на ангажираните с дейността на членовете на Националното сдружение на съдебните служители по места.

Присъстващите 58 на брой председатели и представители на регионалните секции на НССС от цялата страна, както и обучители на Сдружението бяха приветствани от Председателят на УС на НССС – госпожа Даниела Илиева, която направи кратко откриване.

Участниците в Годишната среща бяха поздравени и от г-н Лозан Панов – Председател на ВКС на РБ, който изрази подкрепата си към тази добра инициатива и като цяло към дейността на НССС. Сърдечното отношение на г-н Лозан Панов към присъстващите в залата зареди всички  с емоции и ентусиазъм за работа.

Председателят на УС на НССС – Даниела Илиева, от името на всички присъстващи изрази благодарност за голямото внимание и топлото отношение, което показа г-н Панов.

Срещата премина ползотворно и в изключителен работен дух.

Даниела Илиева в качеството си на Председател на УС на НССС презентира свършеното от Управителния съвет през периода, следващ Общото събрание и към настоящия момент, както и очерта важните предстоящи дейности на УС на НССС.

Председателите и членовете на постоянните комисии на НССС представиха важни аспекти от дейността си. Специално внимание се обърна на новите бюлетин и интернет страница.

         Специално поканени да присъстват на Годишната среща на председателите на регионалните секции на НССС с членовете на Управителния съвет бяха обучителите на Сдружението, които са и обучители към НИП, за да могат да запознаят присъстващите колеги с различните теми на обучения. Това се оказа една много полезна идея, за да могат присъстващите председатели и представители на регионалните секции на НССС да добият непосредствено впечатление от обучителите, а и да се информират за същината на различните теми за обучения.

УС на НССС вярва, че тази среща с обучителите ще допринесе за повишаване на интереса и желанията на колегите съдебни служители за обучения.

            УС на НССС изразява своето задоволство от проведената Годишната среща на председателите на регионалните секции на НССС с членовете на Управителния съвет и благодари на присъстващите колеги за показаните съпричастност към дейността на НССС и готовност за подкрепа и съдействие и за напред.