НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
Годишна среща на управителния съвет на НССС с председателите на регионални секции: 2016 год.

За поредна година се проведе Традиционната годишна среща на УС на НССС с председателите на регионалните секции на НССС в дните от 13-ти до 15-ти май 2016 г., в Учебните бази на ВКС на РБ и ВАС на РБ в с. Лозенец, обл. Бургас.

Организирането и провеждането на тази среща е наложил се дългогодишен форум на ангажираните с дейността на членовете на Националното сдружение на съдебните служители по места.

Присъстващите  председатели и представители на регионалните секции на НССС от цялата страна,  бяха приветствани от Председателят на УС на НССС – госпожа Даниела Илиева, която направи кратко откриване, като обърна внимание на организацията и план-програмата за протичането на срещата.

Участниците в Годишната среща бяха поздравени и от г-жа Маргарита Пазвантова – Главен секретар на ВКС на РБ.

Срещата премина ползотворно и в изключителен работен дух.

Даниела Илиева в качеството си на Председател на УС на НССС презентира свършеното от Управителния съвет през периода, следващ Общото събрание и към настоящия момент, както и очерта важните предстоящи дейности на УС на НССС. Основна тема беше актуализирането на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт, делото, с което НССС обжалва ПАС пред ВАС на РБ, новата обучителна тема, която се подготвя – „Архив” – в съдилищата и прокуратурите. По-подробно за работната група по актуализирането на Класификатора даде информация Анна Зоксимова – Заместник-председател на УС на НССС. Маргарита Пазвантова в качеството си на Главен секретар на ВКС на РБ и на участник в работните групи също разясни основни положения относно актуализирането му. Срещата се проведе под формата на дискусия с участието и на председатели на регионални секции. Казаното се оказа интересно и полезно за всички присъстващи.

В последния ден от срещата имахме и друг гост – Александър Николов – Главен секретар на ВАС на РБ. Той приветства присъстващите и говори за развитие на дейности на Сдружението във вътрешен план – актуализирането на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт и във външен - възможността НССС да осъществи контакт с международни сходни организации и да участва в международни проекти за обмен на съдебни служители.

Много интересни информации получиха всички присъстващи на Годшината среща, тъй като се представиха презентации на регионални секции, чрез които до нас достигна ценна информация за дейността и живота на членовете им, за социални и благотворителни мероприятия, чествания и много и различни инициативи. (презентациите можете да видите в раздел РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ, подраздел Презентации)

Даниела Илиева – Председател на УС на НССС закри Годишната среща на председателите на регионалните секции на НССС с членовете на Управителния съвет и благодари на присъстващите колеги за показаните съпричастност към дейността на НССС и готовност за подкрепа и съдействие и за напред. Специална благодарност беше отправена и към гостите ни Александър Николов и Маргарита Пазвантова. Срещата беше изключително ползотворна, макар че има какво още да обсъждаме по дискутираните теми. УС на НССС отправи покана към председателите на регионални секции да предложат по места подобни дискусии и да представят своите становища, мнения и предложения.