НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
НССС проведе своето 21-во редовно Общо събрание

 

На 21 април 2023 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, се проведе ХXI-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители, свикано от Управителния съвет за отчитане дейността на Сдружението за 2022 г. Съобразно Устава на Сдружението присъстваха заявилите участие делегати и то бе открито в насрочения час.

Събранието протече при предварително обявения дневен ред.

То бе официално открито от г-жа Теодора Маринкова - председател на УС на НССС.

Приветствие към делегатите отправи г-жа Даниела Илиева – Почетен председател на Сдружението. В обръщението си тя подчерта важната роля на членовете, Регионалните секции и Управителния съвет за бъдещето на Сдружението. Изрази мнение, че всички ние сме отговорни и следва да насочим енергията си към действия, които отстояват, заявяват и надграждат извоюваните права и привилегии за съдебните служители и са в крак с настоящите и бъдещи промени в Съдебната система.

Председателят на Сдружението г-жа Маринкова представи Доклада за дейността на НССС за 2022 г. Същият се прие единодушно от делегатите на Общото събрание. Госпожа Албена Димитрова представи доклада на Контролния съвет за събраните и разходвани средства през отчетния период. Доклада на КС бе приет единодушно. Изпълнителният секретар на НССС – г-жа Евелина Аврамова запозна делегатите с проекта за бюджет за 2023 г., като същият се прие без корекции и единодушно.

На събранието бе приет и Оперативен план за действие за 2023 година на НССС.

В точка разни УС на НССС обяви, че възражда една малко позабравена, но много хубава традиция за отличаване на Регионални секции за активна дейност и принос в развитието на НССС. За 2022 година бяха наградени 8 Регионални секции, а именно: РС при РС-Благоевград, РС при АпС-Варна, ОС-Варна и РС-Девня, РС при РС-Добрич, РС при РС-Дупница, РС при РС-Разлог, РС при ОС-Шумен, РС при СГС и РС при РС-Шумен. Грамотите бяха връчени от Почетния председател на НССС – г-жа Даниела Илиева. Всички наградени благодариха за оказаната им чест и обещаха да продължат да работят за авторитета и доверието в НССС.

Събранието приключи с информация, относно организирането на Традиционната годишна среща на УС на НССС с председателите и касиерите на РС, която ще се проведе в края на месец септември 2023 година.

 

Доклада за дейността на НССС и на Контролния съвет, за периода 01.01.2022 г. – 01.01.2023 г., можете да видите в от меню Дейност в секция Доклади.

към галерията...