НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Май 2020
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ДВАНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

На 12 октомври 2013г. в зала Тържествена на Съдебната палата гр. София се проведе дванадесетото редовно отчетно-изборно общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители. / снимки от срещата /

Официални гости бяха г-жа Соня Найденова, представляващ ВСС и заместник-директорът на НИП г-н Стоил Пашкунов. В поздравленията си към делегатите, те подчертаха важната роля на съдебните служители при първите контакти на гражданите със съдебната система. Поздравителни адреси бяха изпратени от председателя на ВКС - проф. Лазар Груев, председателя на ВАС - г-н Георги Колев и г-жа Богдана Желявска – председател на Българска съдийска асоциация.

След извършените промени в Устава отнасящи се до ал.3 на чл.17 и ал.5 на чл.24, както и допълване на чл.18, на базата на приети критерии се извърши избор на ръководни органи, както следва :

Управителен съвет:

Даниела Илиева – досегашен негов председател, член на РС при СРС

Анна Зоксимова – председател до 2010г., член на РС при Адм. съд София-град

Петя Хутова – досегашен член на УС, член на РС при АС, ОС, РС гр. Велико Търново

Светла Милушева – РС при ОС гр. Кърджали

Анелия Бъчварова – РС при ОС гр. Варна

Галя Иванова – РС при РС гр. Варна

Веска Бележкова – РС при РС гр. Разлог

Евелина Аврамова – РС при СГС

Нина Вьонг – РС при СРС

Съвета проведе своето първо заседание непосредствено след ОС и единодушно избра за председател на новия УС на НССС – г-жа Даниела Илиева.

Контролен съвет:

Красимира Петрова – досегашен негов член, член на РС при АС, ОС, РС гр.Велико Търново.

Здравка Атанасова – досегашен зам. - председател на УС, член на РС при съдебен район гр. Плевен

Радостина Костова – член на РС при ОС гр. Варна

На първото си заседание контролния съвет избра свой председател – г-жа Красимира Петрова.

Консултативен съвет

Тази година за първи път се избират членове на консултативния съвет, като преди това ОС определи техния брой – трима. Неговата функция е да подпомага дейността на УС със становища, препоръки и мнения. В състава на първия Консултативен съвет влязоха:

Симона Миланези – Пенчева, съдебен помощник във Великотърновски апелативен съд,

Елза Червена – председател на секцията към  ВАС и

Веселина Христова – председател на секцията на НССС към СГС.

По традиция събранието завърши с връчване грамоти на секциите покрили критериите за работа.