НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Май 2020
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 2013 ГОДИНА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

П  О  К  А  Н  А

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 ал.4 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, Управителния съвет на сдружението свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 12 октомври 2013г. /събота/ от 10.00 часа в гр. София, бул. "Витоша" № 2, Съдебна палата, зала Тържествена /№15/ при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на НССС през 2012 год.

2. Отчет на КС.

3. Представяне и приемане на бюджета на НССС – 2013 г. – 2014г.

4. Приемане план за действие на НССС през 2013 – 2014 год.

5. Предложения за изменяне и допълване на Устава на НССС.

6. Избор на нов Управителен, Контролен и Консултативен съвет на НССС.

7. Разни.

Регистрацията на делегатите ще започне в 9.00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, ще се счита редовно, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение в офиса на Сдружението, както и на интернет страницата.

На общото събрание ще имате възможност да направите своите предложения за подобряване дейността на сдружението, да споделите мнения и идеи.

Необходимо е да проведете събрание на РС за избиране на делегати, които ще представляват членовете на Вашата секция на общото събрание, като се съобразите с чл.11 от Устава на НССС, който определя, че „Върховен орган на сдружението е общото събрание на делегатите. То се състои от членове на сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции при квота 1 към 5”.

За избраните делегати моля, да ни уведомите в срок до 27 септември 2013г., като изпратите попълнени приложените формуляри на делегатите на адрес:

София 1000, п.к. 961, за НССС,

или на e-mail: nsss@abv.bg , nsss_koordinator@abv.bg

факс – 02 / 981 14 60

Председател на УС на НССС,

Даниела Илиева

София, 09 септември 2013 г.

Изх. № 87