НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 08.03.2018 г.  се изготви настоящия протокол  със следните точки:

  1. По постъпилите молби към днешната дата за отпускане на социални помощи на  членове на НССС, както следва:

1.1.Анелия Руменова Маринова, член на РС на НССС при Районен съд – Ловеч.

1.2.Карамфила Стоянова Петева, член на     РС на НССС при Районен съд – Сандански.

1.3. Росица Кирилова Кечева, на РС на НССС – Районен съд – Дупница.

            На основание чл. 21, ал.4 от Устава на НССС

                                                           Р Е Ш И :

            По т.1.1 от дневния ред ОТПУСКА социална помощ  в размер на 100 лева на Анелия Руменова Маринова, член на РС на НССС при Районен съд – Ловеч, на основание Раздел Втори, т.1.3 от социалния пакет.

            По т.1.2 от дневния ред  ОТПУСКА социална помощ  в размер на 250 лева на Карамфила Стоянова Петева, член на РС на НССС при Районен съд – Сандански, на основание Раздел Втори, т.1.2 от социалния пакет.

            По т.1.3 от дневния ред ОТПУСКА социална помощ  в размер на 300 лева на Росица Кирилова Кечева, член на РС на НССС – Районен съд - Дупница, на основание Раздел Втори, т.1.1 от социалния пакет.

  1. Разглеждане на молби за приемане на нови членове на Сдружението, както и молби на  напуснали членове:

            На основание чл. 21, ал.4 от Устава на НССС по т.2

            Управителният съвет на НССС

                                                           Р Е Ш И :

            ПРИЕМА  изброените по-горе членове, съгласно подадените молби  и по приложение № 1, което е неразделна част от протокола.

            ОСВОБОЖДАВА изброените по-горе членове,  съгласно подадените молби и по приложение № 1, което е неразделна част от протокола.

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НССС:

                                                                                                              Даниела Илиева

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ НА УС НА  НССС:

                                                                                                             Евелина Аврамова   

                                                                                                             Анелия Бъчварова

                                                                                                             Галя Иванова

                                                                                                             Веска Бележкова

                                                                                                             Теодора Маринкова

                                                                                                             Магдалена Букина