НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Юли 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Стратегически план

 

ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯТА НА НССС

за периода 2019 – 2021 година

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на НССС, като Сдружение на съдебните служители на национално и регионално ниво. Засилване авторитета и доверието в него на членове и на съдебната система.

 

Подцел 1: Активна комуникация с Регионалните секции на НССС.

Подцел 2: Засилване ролята на УС и председателите на комисии за подпомагане Председателите на РС за развитие на тяхната дейност.

Подцел 3: Търсене обратна връзка от членовете и мотивиране на тяхната информираност за работата на Сдружението чрез интернет страницата и Фейсбук.

Подцел 4: Комуникация с ВСС, комисия „Съдебна администрация“ за участие на Сдружението при вземане на важни за съдебните служители решения.

Подцел 5: Ефективни стъпки и дейности за връщане на доверието към НССС.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІ: Повишаване квалификацията на съдебните служители с цел тяхното професионалното развитие, квалификация и компетентност, които да им позволят активно участие в процесите на развитие и усъвършенстване.

 

Подцел 1: Развитие на обучителната дейност и обучителния състав към НССС.

Подцел 2: Утвърждаване на регионалните обучения, като форма за усъвършенстване на професионалната квалификация и компетентности на съдебните служители.

Подцел 3: Оказване на методическа помощ при организиране и провеждане на регионални обучения.

Подцел 4: Въвеждане на нови обучения, свързани с интересите на съдебните служители и промените в тяхната дейност на база анализ на нуждите.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІІ: Взаимодействие с Висшия съдебен съвет и неправителствени организации за защита на професионалните, интелектуални, социални и материални интереси на съдебните служители.

 

Подцел 1: Сътрудничество с ВСС и административните ръководители на органите на съдебна власт за защита професионалните и интелектуални интереси на съдебните служители.

Подцел 2: Предприемане на стъпки за кандидатстване и участие на Сдружението в проекти за реализиране на основните цели.

Подцел 3: Разработване на нови вътрешни правила за оказване на социална и материална помощ на членовете на Сдружението.

Подцел 4: Сътрудничество с национални и международни организации със сходни цели, за споделяне и прилагане на добри практики в съдебната администрацията.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV: Взаимодействие на НССС с органите на управление в съдебната система за участие в процесите по разработване и приемане на законопроекти, свързани с дейността на съдебната администрация.

 

Подцел 1: Участие на членове на Сдружението в работни групи при разработване на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация, свързани със съдебната реформа.

Подцел 2: Сътрудничество с ВСС и различните комисии към съдийската колегия свързани с дейността на съдебната администрация.

Подцел 3: Информираност членовете на Сдружението за новите предизвикателства пред съдебната администрация с въвеждането на нови програми и изисквания.

Подцел 4: Сътрудничество с Гражданския съвет към ВСС за реализация на съвместни дейности по тази цел

 

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН: Координация и отчитане изпълнението на оперативните стъпки/цели, посочени в Стратегическия план.