НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Юли 2021
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Стратегически план

 

ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯТА НА НССС

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система на регионално и национално ниво и укрепване на неговата институция като професионална неправителствена организация.

 

Подцел 1:  Утвърждаване  ролята на  НССС  в съдебната система.

Подцел 2: Укрепване институцията на НССС чрез социална и медийна политика.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІ: Усъвършенстване на професионалната квалификация и компетентност на съдебната администрация.

 

Подцел 1:  Мотивирана и компетентна съдебна администрация.

Подцел 2:  Утвърждаване на регионалните обучения, като водещи в обучителния календар.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІІ: Сътрудничество с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

 

Подцел 1:  Реализиране на съвместни инициативи.

Подцел 2:  Сътрудничество с НИП за използване възможностите на международните програми за обмен на магистрати  и съдебни служители.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV: Участие на НССС в разработването на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация и свързани със съдебната реформа.

 

Подцел 1: Наблюдение, информираност, инициативност и участие в работни групи към ВСС по въпроси, касаещи съдебната администрация.

Подцел 2: Сътрудничество с  ВСС, МП и административните ръководители на органите на съдебната власт.

Подцел 3: Обмен и прилагане на добри  практики  между  отделните администрации в съдебната система.

 

* СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V: Участие в проекти, свързани с основните цели на сдружението.

 

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА