НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Август 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ХІХ Отчетно-изборно събрание - 02.07.2021 г.

 

На 02 юли 2021 г. в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София се проведе ХІX-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители, свикано от УС на НССС, за отчитане дейността на сдружението през периода 2019 г. – 2020 г. и за избор на Управителен съвет, Контролен съвет и Консултативни органи.
Събранието официално откри Даниела Илиева – Председател на УС на НССС, която приветства присъстващите делегати и представи Доклада за дейността на НССС, който се прие единодушно от Общото събрание. Прие се и План за действие през 2021 г. Контролният съвет при НССС, чрез своя Председател представи отчет, който Общото събрание отново прие единодушно. Изпълнителният секретар на НССС – г-жа Теодора Маринкова представи проекта на бюджет за 2021 г., като същият се прие без корекции и единодушно.
За членове на УС на НССС Общото събрание избра Анелия Бъчварова, Евелина Аврамова, Теодора Маринкова, Галя Иванова, Вергиния Костадинова, Диана Димитрова и Антон Тумбев, които на първото си заседание избраха Теодора Маринкова за Председател на УС на НССС, Анелия Бъчварова и Антон Тумбев за Заместник-председатели, а Евелина Аврамова за Изпълнителен секретар.
За членове на Контролния съвет Общото събрание избра Марияна Василева, Ивалина Иванова и Албена Димитрова.
Общото събрание единодушно избра за почетен председател на НССС Даниела Илиева, която благодари за доверието и увери присъстващите, че ще продължи да работи, подпомага и съблюдава дейността на Управителния съвет.
За членове на Консултативния съвет Общото събрание избра Веска Бележкова, Светла Милушева и Валентина Петрова.

 

2021_07_06/20210702_01.jpg 2021_07_06/20210702_02.jpg 2021_07_06/20210702_03.jpg 2021_07_06/20210702_04.jpg 2021_07_06/20210702_05.jpg 2021_07_06/20210702_06.jpg 2021_07_06/20210702_07.jpg 2021_07_06/20210702_08.jpg 2021_07_06/20210702_09.jpg 2021_07_06/20210702_10.jpg 2021_07_06/20210702_11.jpg 2021_07_06/20210702_12.jpg 2021_07_06/20210702_13.jpg 2021_07_06/20210702_14.jpg 2021_07_06/20210702_15.jpg 2021_07_06/20210702_16.jpg 2021_07_06/20210702_17.jpg 2021_07_06/20210702_18.jpg 2021_07_06/20210702_19.jpg