НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Декември 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Новини

Госпожа Даниела Илиева взе участие на заседание на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието

Няма изображение

На 24.11.2017 г. се проведе заседание на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието, на което  госпожа Даниела Илиева, член на същия, взе участие. Дневният  ред на заседанието включваше следните точки: Информация за дейността на Програмния съвет през 2017 г.; Обсъждане на предложения за учебни програми и преподаватели във връзка с  подготовката на годишния план на НИП за 2018 г.; Обсъждане на учебни материали – наръчници, които предстоят да бъдат издадени; Обсъждане на предстоящата дейност на съвета, с оглед актуализиране на правилата за работа.

На 24.11.2017 г. се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС

Няма изображение

Госпожа Даниела Илиева, председател на УС на НССС, взе участие на заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 24.11.2017 г. Точка от дневния ред беше Реформата в юридическото образование, като се акцентира върху възможностите за провеждане на единен държавен изпит, отнемане акредитацията на юридическите факултети с ниска успеваемост на студентите и други.

Гражданският съвет прие Акт, в подкрепа дейността на Експертна работна група за извършване на мониторинг и анализ на прилагането на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование специалност „Право“ и професионална квалификация - юрист, с председател Миглена Тачева и даде мандат на Съюза на юристите в България да изразява становището на Гражданския съвет. Следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС ще се проведе на 15 декември 2017 година

На 11.11. 2017 г. ще се проведе редовно заседание на УС на НССС

Няма изображение

           На 11.11. 2017 г. от 09.30 ч.  в офиса на НССС – гр.София, ул.Алабин №33 ще се проведе редовно заседание на УС на НССС при следния дневен ред:

Поредно участие на член на УС на НССС в заседание на Гражданския съвет към ВСС

Няма изображение
Заместник-председателят на УС на НССС, Евелина Аврамова, взе участие на заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 18.09.2017 г. По т.1 от Дневния ред, след проведено обсъждане, членовете на Гражданския съвет към ВСС, единодушно подкрепиха направените предложения от САОСВ за промяна правилата за работа в администрацията в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП, които предложения за промяна многократно са били изразявани и от членовете на НССС. Предложението е изпратено на Пленума на ВСС за сведение.

Окръжен съд гр. Шумен - 15г. НССС

Няма изображение

Здравейте, колеги! И ние от Регионалната секция на НССС при Окръжен съд - Шумен отбелязахме със скромна почерпка 15-ия Рожден ден на сдружението и си пожелахме здраве, бодрост, енергия, оптимизъм и вдъхновение за нови още по-големи успехи в общата ни работа и живота.
Снимките са от проведеното тържествено събрание на 17.02.2016 г. в Окръжен съд гр. Шумен.

 
Снимка на Национално сдружение на съдебните служители.

гр. Разлог - 15г. НССС

гр. Кърджали - 15г. НССС

Няма изображение

гр. Брезник - 15г. НССС

Няма изображение
На 16.02.2016 г. в СОУ „Васил Левски“ – град Брезник се изнесе лекция от пилотна образователна програма – „Съдебната власт – информиран избор за гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на тема: „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ с лектор съдия Роман Тодоров Николов от Районен съд – град Брезник.

Съдебните служители в гр. Брезник честват 15г. НССС

Няма изображение
На 16.02.2016 г. в СОУ „Васил Левски“ – град Брезник се изнесе лекция от пилотна образователна програма – „Съдебната власт – информиран избор за гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на тема: „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ с лектор съдия Роман Тодоров Николов от Районен съд – град Брезник.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Няма изображение

На 17.02.2016год. в Залата тържествена на Съдебната палата гр.София членовете на НССС от Регионалната секция на Софийски градски съд проведоха събрание по случай 15 години от създаването на Национално сдружение съдебните служители. 

Съдебните служители във Велико Търново честват 15 г. от учредяването на сдружението си

Няма изображение
Съдебните служители във Велико Търново честват 15 г. от учредяването на сдружението си
15 години от учредяването на Националното сдружение на съдебните служители отбелязват днес, 18 февруари, членовете на Регионалната…
REGNEWS.NET
 
 

Актуализиране на Методика за атестиране на съдебните служители

Няма изображение
 

Заседание на работната група по " Актуализиране на Методика за атестиране на съдебните служители"

 

 

 

На 16.07 - 17.07. 2015год. в офиса на Сдружението ще се проведе заседание на работната група по актуализиране на Методиката за атестиране на съдебните служители.

Заседание на работната група по " Актуализиране на Методика за атестиране на съдебните служители" 2 .

Няма изображение
 

 

 

 

На 16.07 - 17.07. 2015год. в офиса на Сдружението ще се проведе заседание

Заседание на работната група по " Актуализиране на Методика за атестиране на съдебните служители"

Няма изображение

На 12.06.2015г. в офиса на НССС ще се проведе второто заседание на работната група по  

" Актуализиране на Методика за атестиране на съдебните служители". 

ДНЕВЕН РЕД

Няма изображение
ДНЕВЕН РЕД
 

15 май 2015 год./ петък /

 

16.00- 16.30 часа          Откриване на Традиционната годишна среща на

                                          УС на НССС с председателите на РС.

Важно!

Няма изображение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В близките няколко дни НССС постигна успехи в развитието на своя основна дейност – грижата за съдебния служител – без да има значение дали е член на нашето сдружение или не е, както и независимо от кой орган на съдебна власт е, за което Ви уведомяваме официално:

Благодарствено писмо

Няма изображение
Благодарствено писмо от семейство Андонови.

Поздравителен адрес

Няма изображение
Поздравителен адрес от Президента на Република България.